inarch.sk
Štúdie a projekty interiérov

– bytových domov, stavieb občianskeho vybavenia (obchodné, reštauračné, reprezentačné, oddychové zariadenia…)

– návrh zariadenia interiérov vrátane atypických a umelecky stvárnených prvkov

– rekonštrukcie a adaptácie interiérov

– fotorealistické počítačové zobrazenie navrhovaných interiérov