inarch.sk

Contact


inarch.sk, s.r.o.

Južná trieda 2/a, Košice, Slovensko

inarch.sk, s.r.o.
Južná trieda 2/A
040 01 Košice
tel:++421 905 205 775

Your name (mandatory)

Your email (mandatory)

Subject

Message

inarch.sk, s.r.o.
IČO: 44034741 IČ DPH:SK2022564654
mob: +421 905 205 775
e-mail: inarch@inarch.sk

Milan DURKAJ, ing. arch.
autorizovaný architekt SKA, č. reg.: 1472 AA
mob: +421 905 205 775
e-mail: durkaj@inarch.sk

Dana DURKAJOVA, ing.
interiérový dizajnér
mob: +421 918 073 500

Palárikova 1503/3,
tel: +421 55 55 00 555
040 01 Košice

Office: Južná trieda 2/A,
040 01 Košice

Partneri:
Ing. Juraj ŠUTY,
autorizovaný stavebný inžinier SKSI, č. reg.: 0312*A*1, mob: +421 905 406 874

Ing. Katarína ŠUTYOVÁ, Ing.arch. Michal HLADKÝ