inarch.sk

BIM


Architektonický ateliér začal pracovať v BIM-e už v roku 1999 na platforme Bentley Systems – Speedikon.

V súčasnosti ateliér vlastní licencie produktov spoločnosti Bentley Systems a Autodesk.

Nosným produktom ateliéru pri projektovaní v BIM technológii je balík Autodesk Building Design Suite (BDS) – Autodesk Revit.